Over de NVVMA

De Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA) is een vereniging die haar leden in staat stelt hun kennis en vaardigheden als mediator te verbreden en verdiepen. Daarmee waarborgt de vereniging hun kwaliteit als mediator. De leden van de NVVMA hebben meerwaarde door hun achtergrond en ervaring als advocaat, waardoor zij het juridische speelveld goed kennen. Ook zijn ze bekend met de alternatieve mogelijkheden. Dat komt vaak goed van pas bij de begeleiding van partijen in hun afweging van de voor- en nadelen van een bepaalde oplossingsrichting. Daarnaast kunnen zij desgewenst de uiteindelijk gekozen oplossing op verantwoorde wijze vastleggen. Dat levert tijdwinst en een beperking van de kosten op. Verder spant de NVVMA zich in om bekendheid te geven aan mediation als efficiënte methode voor het oplossen van conflicten. Hieronder leest u wat de NVVMA concreet betekent voor haar leden.

Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
De NVVMA is vertegenwoordigd in het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). De MfN is op het gebied van mediation gesprekspartner voor het bedrijfsleven, de non-profitsector en de overheid. Ook behartigt ze de belangen van de bij de federatie aangesloten verenigingen. Door kwaliteitsborging en- verbetering zet de MfN zich bovendien in voor de ontwikkeling en professionalisering van het mediatorsberoep. Dat doet ze onder meer met de borging van een kwaliteitsregister, het MfN-register. Verder organiseert de MfN jaarlijks het landelijke Mediationcongres, waar vakinhoudelijke kennis wordt uitgewisseld, en mediators elkaar kunnen ontmoeten.

NVVMA neemt deel aan de MfN om inbreng te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van mediation en het mediationberoep en om samen met de andere aangesloten verenigingen daar waar mogelijk kennis te delen en belangen te bundelen.

Kwaliteit
De NVVMA is een vereniging van deskundige mediators. Onze leden hebben een door de NVVMA erkende mediationopleiding gevolgd. Veruit de meeste leden mogen zich MfN-registermediator noemen: ze zijn geregistreerd in het MfN -register, het onafhankelijke en erkende non-profit kwaliteitsregister voor mediators. Dat betekent dat ze voldoen aan de bijbehorende kwaliteitseisen, en dat ze zich conformeren zich aan de gedragsregels voor de MfN-registermediator, het MfN-mediationreglement en de daaraan verbonden tuchtrechtspraak. Om hun vakbekwaamheid te borgen, de ontwikkelingen op het gebied van mediation bij te houden, en bij te dragen aan het algemene vertrouwen in mediation volgen MfN-registermediators in het kader van de permanente scholing bovendien jaarlijks verplicht MfN-geaccrediteerde opleidingen.

NVVMA-mediators: ervaring als advocaat
Onze leden hebben ook ervaring als advocaat. Bij mediation kan dat van belang zijn, omdat ze het gehele juridische speelveld overzien. NVVMA-mediators bieden een oplossingsgerichte, deskundige begeleiding, zonder daarbij de juridische aspecten uit het oog te verliezen. Bovendien kennen ze de alternatieve mogelijkheden, mocht de mediation onverhoopt niet slagen. Denk daarbij aan arbitrage of een procedure bij de rechter of een andere instantie. Vanwege hun ervaring in de advocatuur kunnen onze leden er in hun begeleiding voor zorgen dat de betrokken partijen ook inzicht krijgen in de juridische voor- en nadelen van bepaalde oplossingsrichtingen, die deze partijen overigens zelf moeten wegen. Ten slotte kunnen onze leden desgewenst de uiteindelijk gekozen oplossing op een verantwoorde wijze vastleggen in een deugdelijke vaststellingsovereenkomst.

Aangezien alle NVVMA-leden advocaat of voormalig advocaat zijn, is de NVVMA een specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Opleiding en kennisnetwerk
Jaarlijks organiseert de NVVMA voor haar leden en introducees workshops over vakkennis, vaardigheden of actualiteiten, bijvoorbeeld over Narratieve mediation, Neuro-Linguïstisch Programmeren bij mediation of het nieuwe wetsvoorstel om mediation in wetgeving te verankeren. Deze workshops zijn door de MfN geaccrediteerd. De opleidingspunten tellen mee bij het voldoen aan de eisen van de MfN in het kader van de permanente educatie. Daarnaast houden wij onze leden van tijd tot tijd op de hoogte van relevante ontwikkelingen voor de mediationpraktijk.

De NVVMA stimuleert het netwerk van haar leden. We organiseren bijeenkomsten, lezingen en borrels, waar onze leden elkaar ontmoeten en kennis en ervaring met elkaar uitwisselen. Zo stimuleren we het netwerk van onze leden en de kwaliteit van de door hen begeleide mediation.

Intervisie
De NVVMA faciliteert het vormen van intervisiegroepen. Bij intervisie staan vragen over het eigen functioneren als mediator centraal. Intervisie vindt plaats in regelmatig terugkerende structurele gesprekken tussen onze leden. De MfN schrijft voor dat er binnen een tijdsbestek van twaalf maanden minimaal drie bijeenkomsten van twee uren aan intervisie worden besteed. Elke intervisie heeft een duidelijk vooraf vastgesteld doel en staat onder leiding van een ervaren intervisiebegeleider. Een groep bestaat uit minimaal vijf NVVMA-leden. Met de zoekfunctie kunt u intervisiebegeleiders in ons ledenbestand zoeken en benaderen. Bij voldoende interesse vormt de NVVMA van tijd tot tijd nieuwe groepen.

Bestuur

Het bestuur van de NVVMA bestaat uit de volgende leden: