Marjolijn van Deventer

Marjolijn van Deventer MfN-registermediator
Over Marjolijn van Deventer
  • Arbeidsrecht
  • Onderwijs
  • Werk
  • Zakelijk
  • Utrecht

MEDIATION IS BIJ UITSTEK GESCHIKT VOOR HET OPLOSSEN VAN ARBEIDSCONFLICTEN
Bij een conflict worden verwachtingen vaak niet uitgesproken. Waardering lijkt te ontbreken. Mensen voelen zich niet gehoord. Hierdoor ontstaat spanning en escaleren zaken. Mijn overtuiging is dat conflicten op de werkvloer bij uitstek geschikt zijn om met behulp van mediation op te lossen. Werkconflicten of arbeidsconflicten ontstaan vaak door miscommunicatie met als gevolg een gespannen of verstoorde arbeidsverhouding. Als partijen zélf verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van het conflict, levert dit blijvende oplossingen op.

MIJN TOEGEVOEGDE WAARDE ALS MEDIATOR
Ik kan goed luisteren, analyseren en samenvatten wat verbaal én non-verbaal over tafel gaat. Daarnaast weet ik waar het geschil in juridische zin over gaat om te kunnen inschatten welke belangen er spelen – en dus hoe en wanneer er ingegrepen moet worden in het proces. Als mediator help ik partijen met het zoeken naar een oplossing die wellicht nog niet eerder aan bod is gekomen en die beiden tevreden stelt. Er is vaak meer mogelijk dan gedacht.

KERNBEGRIPPEN
Deskundig, neutraal, zakelijk en doortastend