Inge Slangen

Inge Slangen MfN-registermediator
Over Inge Slangen
  • Arbeidsrecht
  • Onderwijs
  • Overheid
  • Werk
  • Zakelijk
  • Noord-Holland

Naast MfN-registermediator is Inge Slangen ook advocaat. Met een oplossingsgerichte aanpak bemiddelt zij vooral in geschillen op de werkvloer en in geval van problemen bij re-integratie tijdens ziekte. Inge is tevens een ervaren mediator in het weer op gang brengen van de communicatie tussen partijen zodat partijen in staat zijn in constructief overleg (werk)afspraken te maken dan wel in goed onderling overleg te komen tot een einde van de (arbeids)overeenkomst.