Workshop “Seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk en mediation?”

event Workshop “Seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk en mediation?”

De workshop “Seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk en mediation?” vindt plaats na de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de NVVMA (13:30 tot 14:30) en wordt gegeven door Sanne Schreurs.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt vaak niet gemeld, niet gezien of niet erkend, terwijl het er wel is, zo bleek onder andere uit de gebeurtenissen bij de Voice of Holland. De afwezigheid van klachten en het op orde hebben van procedures, staan niet gelijk aan een veilige werkcultuur.

Sanne Schreurs zal tijdens deze workshop het regelgevend kader rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in de werksituatie bespreken: wat is er, wat ontbreekt, welke regelgeving is in aantocht en wat is de lijn in de rechtspraak? Daarnaast komt aan bod onder welke omstandigheden mediation een passende interventie is en zo ja, langs welke lijn het gesprek hierover kan worden gevoerd.

Sanne Schreurs is mediator sinds 2006 en verbonden aan YoumanFischer, met jarenlange ervaring als arbeidsrechtadvocaat. Zij is daarnaast vertrouwenspersoon en lid van klachtencommissies ongewenste omgangsvormen. Sanne is redactielid van het Tijdschrift Conflicthantering, trainer bij mediationopleidingen en bestuurslid van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland.

Datum: donderdag 29 juni 2023.

Plaats: Restaurant de Rechtbank, Korte Nieuwstraat 1 te Utrecht (hoek Hamburgerstraat).

Tijdstip:

  • ontvangst met koffie/thee vanaf 13.15 uur; aanvang ALV om 13.30 uur.
  • aanvang workshop 15.00 uur. Einde 17.15 uur. Aansluitend is er een borrel.

Bij deelname aan deze bijeenkomst zijn opleidingspunten te behalen:

  • MfN – 2 erkende PE punten (categorie 1a)
  • NOvA – 2 PO punten ter eigen beoordeling

Het bijwonen van de lezing is gratis. Leden mogen een introducee meenemen; zij kunnen zich ook aanmelden via de button hieronder.