Workshop De mediator als ‘Decision Architect’

event Workshop De mediator als ‘Decision Architect’

Op 29 september 2022 zal Joost Maassen de workshop De Mediator als ‘Decision Architect’ geven. Hij sluit daarbij aan bij de lezing “Van kijken naar zien in mediation” die Mark Mieras tijdens de lustrumbijeenkomst gaf. Joost zal een brug slaan tussen het thema van Mark en de praktijk van mediation, onderhandelen en (effectieve) conflicthantering.

Hoofdthema daarbij is de mediator / procesbegeleider als ‘Decision Architect’, die voor en met de betrokkenen bij een geschil of onderhandeling een besluitvormingsproces ontwerpt en faciliteert. Een proces waarbij een betere waarneming en interpretatie leiden tot optimale besluitvorming door de betrokkenen.  De workshop is interactief.

Joost Maassen is als mediator, trainer, coach en consultant verbonden aan Dialogue.

Kosten voor deelname:
Leden NVVMA, VAN, Platform Business Mediation: € 150
Anderen: € 200

PE-punten:
MfN: 3 (categorie 1A)
NOvA: ter eigen beoordeling