Workshop Harvard Onderhandelen

event Workshop Harvard Onderhandelen

Op maandagmiddag 14 maart a.s. van 14.00 – 17.00 uur zal er in Utrecht bij Brasserie & Restaurant De Rechtbank weer een workshop door de NVVMA worden georganiseerd. Deze keer betreft het de workshop “Harvard Onderhandelen”.

Mediators en veel advocaten zijn bekend met de theorie van de Harvard-methode, maar het toepassen (advocaten) en faciliteren ervan (mediators) is nog niet altijd eenvoudig. De stap van conflicttaal/conflictverhaal naar waar het werkelijk om gaat levert vaak al behoorlijk wat problemen op. Vervolgens moet de koek worden verdeeld en in dat distributieve deel blijkt het ook lastig om als advocaat, maar ook als mediator, een rol aan te nemen die het bereiken van een resultaat ondersteunt. Regelmatig worden in die fase weer stellingen betrokken en lukt het niet overeenstemming te bereiken.

In de workshop zal, voor zover gewenst, kort worden stilgestaan bij de theorie van Harvard. Vervolgens ligt de nadruk bij het doorvragen, luisteren naar onderhandelingssignalen en begeleiden van het distributieve deel van de onderhandelingen/omgaan met weerstand en impasses. Er is ruimte voor inbreng van eigen problematiek en het oefenen van vaardigheden aan de hand van casus.

De workshop zal worden gegeven door Maarten Bakker. Maarten Bakker is van oorsprong jurist en sinds 1995 zelfstandige. In 1998 rondde hij de beroepsopleiding tot legal mediator af bij het ADR-Instituut, waar hij sinds 1999 trainer is, in onder meer de training Harvard Onderhandelen, de beroepsopleiding Legal Mediator en ook in de RIO-Opleiding het onderdeel zittingsvaardigheden. Hij heeft een brede ervaring in mediation, in hoofdzaak in zakelijke geschillen, vanuit zijn praktijk BINC Mediators – Juristen in Arnhem. Tenslotte is hij intervisor binnen de rechtspraak en advocatuur.

Deelname aan de workshop tegen een geringe vergoeding (€150,00,- voor leden en €225,00 voor niet-leden) levert u 3 PE en 3 PO punten op.

Aansluitend wordt er van 17.00 – 18.00 uur natuurlijk weer een gezellige borrel gehouden.

U kunt zich inschrijven door een mail te sturen aan: info@milestoneadvocaten.com.