Reactie MfN op conceptwetsvoorstel Wet bevordering mediation

Op 28 september jongstleden heeft het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) een reactie ingediend op het wetsontwerp Wet bevordering mediation. De aanbiedingsbrief en bijlagen kunt u hieronder downloaden:

Wij danken ook onze leden voor de input die zij hebben geleverd. Mede dankzij hen is deze reactie tot stand gekomen.