Voor lidmaatschap van onze vereniging gelden de volgende Toelatingseisen/lidmaatschapscriteria:

    • minimaal 5 jaar ingeschreven staan of hebben gestaan als advocaat in Nederland, overeenkomstig het bepaalde in de Advocatenwet; en
    • een door  het bestuur erkende mediation opleiding met succes hebben afgerond (vrijwel al onze leden staan geregistreerd als MfN-registermediator bij het MfN)

Indien u lid wilt worden van onze vereniging en aan deze beide voorwaarden voldoet verzoeken wij u om een lidmaatschapsverzoek toezenden aan ons Secretariaat: Secretariaat NVVMA

Wij nodigen alle mediators die aan de lidmaatschapscriteria voldoen van harte uit om lid te worden van onze vereniging. De contributie bedraagt €100 per jaar. Indien u lid bent van onze vereniging kunt u elk jaar gratis deelnemen aan een van onze workshops. De overige workshops kunnen in dat geval worden bijgewoond tegen een gereduceerd tarief.