Intervisiegroepen

Intervisie
Het plan is opgevat om een of meer intervisiegroepen op te zetten, indien daarvoor voldoende behoefte is. Per groep kunnen zes NVVMA-leden deelnemen, onder leiding van een ervaren intervisieleider. Per kalenderjaar worden drie bijeenkomsten van elk minimaal twee uur gehouden, zodat kan worden voldaan aan het minimale contingent intervisie-uren dat de MfN voorschrijft. Bij voldoende belangstelling zullen groepen worden geformeerd die samenkomen in Den Haag, Amsterdam, Utrecht en/of Arnhem. De beschikbare intervisieleiders zijn op dit moment: Jan Willem Loman, Nicole Sjoer, Caroline Kloppers. De kosten voor deelname zijn EUR 100,= (excl. BTW) per bijeenkomst.

U kunt uw  belangstelling kenbaar maken tot 1 maart 2019 per e-mail aan derhaag@source.law met vermelding welke van bovengenoemde locaties uw voorkeur heeft.