Uitnodiging workshop "het nieuwe arbeidsrecht voor de advocaat-mediator"

Geachte leden / advocaat-mediators / advocaten,

Nog punten nodig dit jaar en benieuwd wat de nieuwe Wet werk en zekerheid voor u kan betekenen?

Op dinsdagmiddag 9 december a.s. van 14.00 – 18.00 uur zal er in Utrecht bij Brasserie & Restaurant De Rechtbank weer een workshop door de NVVMA worden georganiseerd.

Deze keer betreft het de workshop “het nieuwe arbeidsrecht (de Wet werk en zekerheid) voor de advocaat-mediator“. Zoals u wellicht weet wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd in 2015, deels al per 1 januari deels per 1 juli. In deze workshop komen de belangrijkste wetswijzigingen aan bod, geven we een aantal praktische tips en gaan we in op de mogelijkheden ten aanzien van mediation. De workshop zal worden gegeven door Caroline van der Zwet (bestuurslid NVVMA en advocaat-mediator bij Milestone Advocaten te Utrecht) en Solveigh Bijkerk (advocaat bij Immix Advocaten te Zeist).

Deelname aan de workshop tegen een geringe vergoeding (€150,00 voor leden en €225,00 voor niet-leden) levert u 3 PE en 3 PO punten op.
Aansluitend wordt er van 17.00 – 18.00 uur natuurlijk weer een gezellige borrel gehouden.

Omdat wij het leuk zouden vinden als bestuur om met de genodigden nog wat langer te kunnen natafelen/spreken, kan eveneens worden ingeschreven voor een “walking diner” (aansluitend aan de borrel) bij Restaurant De Rechtbank.

De uitnodiging met programma treft u hier aan. Door beantwoording van deze e-mail kunt u zich inschrijven voor de workshop en/of het aansluitende diner. U ontvangt vervolgens een factuur. Uw aanmelding is definitief na ontvangst van uw betaling.

Schrijft u zich snel in, aangezien het aantal plaatsen beperkt is. Wij zien uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de NVVMA.

Mediationcongres 28 november 2014

Op vrijdag 28 november organiseert de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) het Mediationcongres 2014. Het thema van deze vijfde editie van het Mediationcongres luidt:
‘De Federatie: een wereld aan mogelijkheden!’. Zo veel uiteenlopende expertises en achtergronden. En zo veel specialismen. De verbindende factor: wij zijn allen mediator!

Programma

Het programma van het Mediationcongres 2014 bestaat uit een plenaire opening in de ochtend onder leiding van Anouschka Laheij. Met onder andere een presentatie van Ben Tiggelaar over de psychologie van verandering: dromen, durven, doen! Het aansluitende parallelprogramma biedt een wereld aan mogelijkheden. Kennis maken, kennis opdoen, delen en verrijken: volop gelegenheid in sessies en op het Mediationplein.

Het volledige programma van het Mediationcongres 2014 vindt u op www.mediationcongres.nl.

U kunt ook de brochure downloaden.

MediationAward 2014

Aan het einde van de dag wordt voor de derde keer de MediationAward uitgereikt. Deze award gaat naar een persoon of een organisatie die in 2014 een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan mediation. Tot en met 17 oktober aanstaande kunt u nomineren voor de MediationAward 2014.

Ga voor meer informatie naar MediationAward 2014.

Aanmelden

Als lid van de NVvMA betaalt u geen € 295,00 maar € 245,00 exclusief btw voor deelname aan het congres. Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website van het Mediationcongres 2014. Doe het vandaag nog, dan bent u verzekerd van deelname aan deze bijzonder jubileumeditie van het Mediationcongres.

 

Banner mediationcongres

Korting leden NVVMA voor Mediationcongres 28 november 2014!

Vrijdag 28 november a.s. wordt het Mediationcongres 2014 gehouden in het Congrescentrum te Den Bosch. Ons bestuurslid Aai Schaberg zal een workshop “Juridische hangijzers in mediations voor de niet-jurist” verzorgen. Uiteraard zijn alle leden, maar ook niet-leden van harte welkom op onze NVVMA stand op het Mediationplein. Wij hopen op uw komst!

Voor leden van de NVVMA geldt er een korting van 50,- Euro op de prijs van deelname waardoor niet het reguliere tarief van 295,-Euro ex BTW, maar slechts 245,- Euro ex BTW behoeft te worden betaald.

Schrijft u zich dus snel in! Inschrijving is mogelijk op www.mediationcongres.nl.

Uitnodiging voor de intervisiebijeenkomst A&O mediation op 24 september a.s.

Aan mediators op het terrein van A & O

De werkgroep Mediation A&O van het NIP wil interdisciplinaire ontmoeting en uitwisseling organiseren tussen psycholoog mediators NIP en collega mediators uit andere beroepsverenigingen op het terrein van Arbeid en Organisatie.

Na de zomer zullen er in september en november intervisiebijeenkomsten plaats vinden.

De eerste  bijeenkomst vindt plaats op woensdag 24 september 2014  van 18.00 tot 21.30 uur.

Tussen 18.00 en 18.30 uur worden broodjes en soep geserveerd.

Locatie:

Het kantoorgebouw van het Nederlands Instituut van psychologen (NIP), Nieuwekade 1-5, Utrecht. Voor een routebeschrijving klik hier.

De kosten voor de intervisiebijeenkomsten zijn per keer:

€ 35,- NIP leden

€ 45,- niet-leden

PE punten intervisie MfN:

Bij deelname aan minimaal 3 intervisiebijeenkomsten in 2014 kunnen conform het PE-reglement MfN PE punten aangevraagd worden in het categorie 1.b.

Voor deelnemers die opteren voor MfN intervisiepunten zal in het najaar een derde bijeenkomst worden gepland!

De bijeenkomsten voldoen inhoudelijk aan de criteria van MfN voor intervisiebegeleiding aan de MfN=NMI Register mediator. De methode ”De mediator aan het werk’  past inhoudelijk binnen de leer- en onderzoeksmethoden zoals omschreven in het document NMI “Overzicht methodieken” als in de verdieping van praktijkgerichte kennis- en vaardigheden . De bijeenkomsten bieden de deelnemers momenten van introspectie, collegiale feedback en een toetsing van professionele bekwaamheid.

Meer informatie over de methode ‘De mediator aan het werk’ vindt u hier.

Noteer alvast de tweede datum:

Woensdag 19 november  18.00 – 21.30 uur

Aanmelden

U kunt zich voor de bijeenkomst op 24 september 2014 aanmelden tot en met woensdag 17 september 2014.

U kunt zich hier aanmelden.

De intervisiebijeenkomsten worden begeleid door leden van de werkgroep mediation A&O.

 

De intervisiebijeenkomst op 24 september  2014:

Trudy Aanraad Registerpsycholoog NIP, Arbeid en organisatie, manager P&O.

Dixi Hansen Psycholoog NIP, Register mediator MfN, supervisor en coach op het terrein van mens&werk&leefomgeving.

 

De intervisiebijeenkomst op 19 november  2014:

Dixi Hansen Psycholoog NIP, Register mediator MfN, supervisor en coach op het terrein van mens&werk&leefomgeving.

Mary Vermeulen, Psycholoog i.o., Register mediator MfN , fiscaal econoom, coach en loopbaanadviseur.

Contact:   mailto:mediation@psynip.nl Voor inhoudelijke informatie: Dixi Hansen M +316 235 534 89

Mediatorsfederatie Nederland reageert op initiatiefwet mediation Ard van der Steur

Tweede Kamerlid Ard van der Steur heeft begin juni zijn wetsontwerp voor mediationwetgeving ingediend bij de Tweede Kamer. In de weken daarvoor heeft de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) intensief contact gehad met Van der Steur over het wetsontwerp. Dat heeft geleid tot aanpassingen in de wet en de memorie van toelichting waarin aan verschillende bezwaren van de MfN tegemoet is gekomen.

Juridiseringsangel uit wetsontwerp

Belangrijk is dat de ‘juridiseringsangel’ uit het ontwerp is. Het ontwerp (art 21 wet registermediator) geeft ruimte aan de faciliterende stijl van mediation. Ook is de eerder als voorwaarde gestelde specialisatie van mediators uit het ontwerp geschrapt. Gezien de bijzondere bevoegdheden van de registermediator, zoals de executoriale titel van vaststellingsovereenkomsten en toegang tot de rechter voor een deelbeslissing, onderschrijft de MfN dat aan deze positie kwaliteitseisen verbonden zijn.

Onafhankelijkheid mediationberoep punt van zorg

De borging van de onafhankelijkheid van het beroep blijft een punt van zorg voor de MfN. Evenals de regeling van het tuchtrecht. Winst is dat het beroepenveld alle leden en voorzitter van de commissie mediation voordraagt. Blijft echter dat in de uitvoering de minister verantwoordelijk is en er geen ‘tussenlaag’ is zoals bij advocaten en rechters. De MfN blijft aandacht voor onder meer deze punten vragen.

Overgangsregeling huidige registermediators verruimd

Op voorspraak van de MfN is de overgangsregeling voor de huidige registermediators verruimd (art 55). De duur van de overgangsregeling is drie jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de wet. Dat komt erop neer dat de huidige mediators nog vijf jaar de tijd hebben zich aan de ‘vliegureneis’ van 120 uren per jaar (te besteden in tenminste twee mediations) te voldoen.

Voortborduren op bestaand kwaliteitsstelsel

In de memorie van toelichting is nu duidelijk vastgelegd dat het wettelijk stelsel zal voortborduren op het in de afgelopen jaren opgebouwde stelsel (opleiding, permanente educatie, review) van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), die het MfN-register van mediarors beheert en onderhoudt. Tevens opent de memorie van toelichting de mogelijkheid dat onder bepaalde voorwaarden de SKM het overheidsregister zou kunnen gaan houden of dat de opgebouwde expertise en systemen een plaats krijgen in het overheidsregister.

Stap in goede richting

Ondanks de resterende bezwaren, waarvoor de MfN aandacht blijft vragen, meent de MfN dat met dit wetsontwerp een stap in de goede richting van verdere ontwikkeling van mediation in Nederland wordt gezet.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over het wetsvoorstel mediation en de reactie van de MfN naar www.mediatorsfederatienederland.nl/wetgeving.

 

Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor de Specialisatieopleiding Arbeid- en Organisatiemediation (van start op 20 juni a.s.)!

Deze nieuwe opleiding is een initiatief van de werkgroep A&O mediation van de sectie mediation NIP om de samenwerking tussen advocaat-mediators (van de NVVMA) en NIP A&O-mediators te bevorderen.

De opleiding richt zich op het ontstaan, het oplossen en het voorkomen van conflicten in organisaties. De cursus staat open voor A&O psycholoog-mediators en met name ook voor advocaat-mediators die bemiddelen bij arbeids-of organisatieconflicten. Het tijdsbeslag is 4 dagen van 3 dagdelen en de tijd voor de opdracht om in een kleine groep in een organisatie een conflictdiagnose of incongruentie- en (potentiële) spanningsdiagnose uit te voeren.

Opleidingsdata: 20 juni, 3 juli, 12 en 26 september 2014 van 9.30 – 21.30 uur

Locatie: RINO groep, Sint Jacobsstraat 14 te Utrecht

Meer informatie over deze opleiding kunt u vinden op: http://www.rinogroep.nl/AO14A

Wetsvoorstel mediation ingediend bij de Tweede Kamer

Op 4 juni jl. is het wetsvoorstel mediation door Tweede Kamerlid Ard van der Steur ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel heeft de aandacht van de MfN (en de NVVMA). Zodra de MfN een reactie heeft geformuleerd zullen wij u hierover informeren.

Het kamerstuk kunt u vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33722-5.html

Voor meer achtergrondinformatie over het wetsvoorstel verwijzen wij u naar de site van de MfN: http://mediatorsfederatienederland.nl/wetgeving/

Uitnodiging Intervisiebijeenkomst voor mediators op het terrein van A & O

De werkgroep Mediation A&O van het NIP wil interdisciplinaire ontmoeting en uitwisseling stimuleren tussen psycholoog mediators NIP en collega mediators uit andere beroepsverenigingen.
In 2014 organiseert de werkgroep Mediation A&O vier begeleidde  intervisiebijeenkomsten.

De eerstvolgende  bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 juni 2014  van 18.00 tot 21.30 uur.
Tussen 18.00 en 18.30 uur worden broodjes en soep geserveerd.

Locatie: Het kantoorgebouw van het Nederlands Instituut van psychologen (NIP), Nieuwekade 1-5, Utrecht.
De kosten voor de intervisiebijeenkomsten zijn per keer:

€ 35,- NIP leden
€ 45,- niet-leden

PE punten worden bij  MfN aangevraagd.  **

De bijeenkomsten voldoen aan de criteria van MfN voor intervisiebegeleiding aan de MfN=NMI Register mediator. De methode ”De mediator aan het werk’  past inhoudelijk binnen de leer- en onderzoeksmethoden zoals omschreven in het document NMI “Overzicht methodieken” als in de verdieping van praktijkgerichte kennis- en vaardigheden . De bijeenkomsten biedt de deelnemers momenten van introspectie, collegiale feedback en een toetsing van professionele bekwaamheid.

Meer informatie over de methode ‘De mediator aan het werk’ kunt u hier vinden.

Noteer alvast de volgende data:

Woensdag 24 september 18.00 – 21.30 uur
Woensdag 19 november  18.00 – 21.30 uur

Aanmelden:

U kunt zich voor de bijeenkomst op 18 juni 2014 aanmelden tot woensdag 11 juni 2014.

U kunt zich hier aanmelden.

De intervisiebijeenkomsten worden begeleid door leden van de werkgroep mediation A&O.

De intervisiebijeenkomst op 18 juni 2014:

Dixi Hansen Psycholoog Nip, Register mediator MfN, supervisor en coach op het terrein van mens&werk&leefomgeving.

Mary Vermeulen Registermediator MfN , Fiscaal econoom, coach en loopbaanadviseur.

De intervisiebijeenkomst op 24 september  2014:
Trudy Aanraad Registerpsycholoog NIP, Arbeid en organisatie, manager P&O.

Dixi Hansen Psycholoog NIP,Register mediator MfN, supervisor en coach op het terrein van mens&werk&leefomgeving.

De intervisiebijeenkomst op 19 november  2014:

Dixi Hansen Psycholoog Nip, Register mediator MfN, supervisor en coach op het terrein van mens&werk&leefomgeving.

Mary Vermeulen Registermediator MfN , Fiscaal econoom, coach en loopbaanadviseur.

Contact:  mediation@psynip.nl . Voor inhoudelijke informatie: Dixi Hansen M +316 235 534 89

 

** PE punten MfN

Bij deelname aan minimaal 3 intervisiebijeenkomsten in 2014 worden conform het PE-reglement MfN PE punten toegekend in het categorie 1.b