Wanneer berichten moeten worden toegevoegd aan de agenda pagina, dan graag deze categorie aanvinken

Save the date: 10 oktober 2017 workshop/lezing Dick Allewijn

Op dinsdagmiddag 10 oktober 2017 van 14.00 – 17.00 uur zal er in Restaurant De Rechtbank te Utrecht weer een workshop/lezing door de NVVMA worden georganiseerd.  Het bestuur heeft Dick Allewijn, de recent benoemde hoogleraar mediation, bereid gevonden de geplande middag te verzorgen.
Reserveer alvast deze middag in uw agenda! Meer informatie over de lezing en het programma volgt later.

Workshop NVVMA save the date 7 februari 2017

Geachte leden,

Op dinsdagmiddag 7 februari 2017 van 14.00 – 17.00 uur zal er in Utrecht weer een workshop door de NVVMA worden georganiseerd. Deze keer betreft het de workshop “Mediation met moeilijke mensen, al dan niet met persoonlijkheidsstoornissen”.

De workshop zal worden gegeven door Rembrandt Zuijderhoudt, naast mediator onder andere ook jurist en psychiater.
Reserveer alvast deze middag in uw agenda! Meer informatie over de workshop en het programma volgt later.

Wij hopen u in ieder geval ook te treffen op het MfN-mediationcongres op 17 november a.s. op onze NVVMA stand en/of tijdens één van de door ons georganiseerde workshops.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de NVVMA

Bijeenkomst consultatie wetsontwerp op 20 september

Op 13 juli jongstleden is het wetsontwerp Wet Bevordering Mediation in consultatie gegeven. Het bestuur van de MfN is gevraagd om vóór 30 september aanstaande een reactie te geven op het wetsontwerp.

Op dit moment stelt de MfN een concept-reactie op. Graag bespreekt zij deze concept-reactie met u als MfN-registermediator op dinsdag 20 september aanstaande van 15.00 uur tot 17.00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 14.30 uur).

Locatie

Beauforthuis Woudenbergseweg 70 3711 AB Austerlitz (bij Zeist)
Routebeschrijving

Stukken

De openbare stukken van het wetsontwerp Wet Bevordering Mediation en de memorie van toelichting vindt u op www.internetconsultatie.nl. Voor een video waarin minister Van der Steur de Wet Bevordering Mediation toelicht, gaat u naar Youtube

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst, ga dan naar het aanmeldformulier.

Mediationcongres 17 november 2016

Op donderdag 17 november aanstaande organiseert de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) het Mediationcongres 2016 in Spant! te Bussum. Deze zevende editie staat in het teken van bruggen bouwen. Polarisatie in de politiek, discussies over opvang van vluchtelingen, ouders en kinderen bij scheiding, slachtoffers en daders, werkgevers en werknemers, groepen en het individu. Bruggen slaan wordt steeds belangrijker. Wat kan de mediator bijdragen? En hoe?

Analyse en actualiteit in het plenaire programma, met bijdragen van onder anderen hoogleraar Europese Studies Paul Scheffer en minister Van der Steur.

De NVvMA organiseert de volgende workshops tijdens het congres:

1.4 Juridische aspecten van mediations: kennismaking voor de niet-jurist
De-juridisering vormt de basis van mediation. Toch kom je als mediator juridische kwesties tegen op je professionele pad. Ook als je geen meester in de rechten bent. Wat te denken van de juridische aspecten van mediation- en vaststellingsovereenkomsten? Wat moet, wat mag? En hoe kleur je de grijze gebieden in? Over stuiting verjaring, finale kwijting, geheimhouding en verschoningsrecht, en veel meer. Een informatieve rondleiding over de juridische akkers van het mediationlandschap.
Door: Aai Schaberg, Advocaat en mediator Schaberg Advocatuur & Mediation

1.7 Constructief Contracteren in de zakelijke (mediation)praktijk
In deze workshop word je uitgedaagd om samen te onderzoeken wat constructief (bewust c.q. duurzaam) contracteren betekent. Je maakt kennis met het principe om primair vanuit kernwaarden afspraken te maken in plaats vanuit risicobeheersing. Dat leidt tot bestendige samenwerkingen. En hoe werkt het bij het beëindigen van relaties? Constructief contracteren is niet weg te denken in de trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het is evengoed onontgonnen gebied.
Door: Caroline Kloppers (MfN-registermediator BosnakBender) en Susanne de Neeve (MfN-registermediator en advocaat  Immix Advocaten | Mediators)

2.4 Wet werk en zekerheid: nieuw ontslagrecht, wat nu? / update
Na de succesvolle bijeenkomst van vorig jaar een update met betrekking tot de belangrijkste aspecten van de WWZ speciaal voor de mediator: wat moet je als mediator weten van de WWZ? Actualiteiten met betrekking tot de recente wijzigingen in het ontslagrecht en de eerste ervaringen vanuit de rechtspraak en de praktijk. Waar loop je tegen aan en hoe ga je daar het beste mee om?
Door: Caroline van der Zwet, Advocaat en mediator Milestone Advocaten

Onze leden betalen geen € 295 maar € 245 exclusief btw voor congresdeelname. Schrijf vandaag nog hier in.

Het bestuur hoopt van harte u tijdens deze dag te ontmoeten bij een van de workshops of bij de NVVMA stand in de centrale hal.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de NVVMA

21 juni 2016: Lustrum

Geachte leden,  advocaat-mediators,

Dit jaar viert de NVVMA haar 20 jarig bestaan. Dat verdient natuurlijk een feestje! We willen dit graag met jullie gaan vieren tijdens een extra feestelijke “midzomer” middag en avond op:  dinsdagmiddag 21 juni a.s. in het Beauforthuis te Zeist.  We nodigen u hierbij van harte uit voor ons symposium waar:  Maurits Barendrecht (voormalig advocaat De Brauw en hoogleraar privaatrecht Universiteit Tilburg) zal spreken over: “neutrale advocatuur en zakelijke mediation: wat is nodig voor een doorbraak?” 

Hierna zal er een discussie plaatsvinden met een panel bestaande uit:

  • Aai Schaberg (Algemene Raad NOVA)
  • Maarten de Haas (Voorzitter MfN)
  • Corinne de Jong (Commissie Mediation NOVA) en
  • Eva Schutte (Voorzitter vereniging ZAM).

Aan de hand van  prikkelende stellingen zullen ook alle genodigden actief worden betrokken in de discussie. Voorafgaand aan deze middag vindt er voor de leden weer de jaarlijkse ALV plaats. De middag wordt afgesloten en de midzomer-avond wordt ingeluid met een: feestelijke borrel en diner. Deelname aan deze middag is gratis, mits u ook wel daadwerkelijk komt, en levert u 3 PE punten op.  Omdat wij het leuk vinden als ook niet-leden ons feestje  kunnen bijwonen en zo kennis kunnen maken met onze vereniging bieden wij u de mogelijkheid om (kosteloos) één introducé mee te nemen. U kunt zich inschrijven via: info@milestoneadvocaten.com. Het aantal plaatsen is beperkt  dus schrijf u snel in! Wij zien uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de NVVMA

LUSTRUM NVVMA / Save the date 21 juni a.s. middag en avond

Beste leden,

Dit jaar viert de NVVMA haar 20 jarig bestaan. Dat verdient een feestje!

Dit bijzondere lustrumjaar willen we graag met jullie vieren tijdens een extra feestelijke middag en “midzomer”-avond op dinsdag 21 juni 2016. Nadere informatie over het programma en de mogelijkheid tot aanmelding volgt. We kunnen wel alvast verklappen dat:

  • er een interessante workshop zal worden gegeven waarbij punten behaald kunnen worden; en
  • de middag feestelijk zal worden afgesloten met een borrel en een diner.

Reserveer 21 juni a.s. van 13.30 -20.30 uur alvast in uw agenda!

Locatie: omgeving Utrecht.

Met vriendelijke groet,

het bestuur

14 maart 2016 workshop Harvard Onderhandelen

Op maandagmiddag 14 maart a.s. van 14.00 – 17.00 uur zal er in Utrecht bij Brasserie & Restaurant De Rechtbank weer een workshop door de NVVMA worden georganiseerd. Deze keer betreft het de workshop “Harvard Onderhandelen”.

Mediators en veel advocaten zijn bekend met de theorie van de Harvard-methode, maar het toepassen (advocaten) en faciliteren ervan (mediators) is nog niet altijd eenvoudig. De stap van conflicttaal/conflictverhaal naar waar het werkelijk om gaat levert vaak al behoorlijk wat problemen op. Vervolgens moet de koek worden verdeeld en in dat distributieve deel blijkt het ook lastig om als advocaat, maar ook als mediator, een rol aan te nemen die het bereiken van een resultaat ondersteunt. Regelmatig worden in die fase weer stellingen betrokken en lukt het niet overeenstemming te bereiken.

In de workshop zal, voor zover gewenst, kort worden stilgestaan bij de theorie van Harvard. Vervolgens ligt de nadruk bij het doorvragen, luisteren naar onderhandelingssignalen en begeleiden van het distributieve deel van de onderhandelingen/omgaan met weerstand en impasses. Er is ruimte voor inbreng van eigen problematiek en het oefenen van vaardigheden aan de hand van casus.

De workshop zal worden gegeven door Maarten Bakker. Maarten Bakker is van oorsprong jurist en sinds 1995 zelfstandige. In 1998 rondde hij de beroepsopleiding tot legal mediator af bij het ADR-Instituut, waar hij sinds 1999 trainer is, in onder meer de training Harvard Onderhandelen, de beroepsopleiding Legal Mediator en ook in de RIO-Opleiding het onderdeel zittingsvaardigheden. Hij heeft een brede ervaring in mediation, in hoofdzaak in zakelijke geschillen, vanuit zijn praktijk BINC Mediators – Juristen in Arnhem. Tenslotte is hij intervisor binnen de rechtspraak en advocatuur.

Deelname aan de workshop tegen een geringe vergoeding (€150,00,- voor leden en €225,00 voor niet-leden) levert u 3 PE en 3 PO punten op.

Aansluitend wordt er van 17.00 – 18.00 uur natuurlijk weer een gezellige borrel gehouden.

U kunt zich inschrijven door een mail te sturen aan: info@milestoneadvocaten.com.

 

 

Uitnodiging workshop NVVMA 31 maart 2015

Geachte leden/advocaat-mediators/advocaten,

Op dinsdagmiddag 31 maart a.s. van 14.00 – 17.00 uur zal er in Utrecht bij Brasserie & Restaurant De Rechtbank weer een workshop door de NVVMA worden georganiseerd. Deze keer betreft het de workshop “halsstarrige standpunten voorbij”.

Onder het motto ‘weerstand is informatie over een behoefte’ biedt deze workshop concrete vaardigheden om effectief om te gaan met halsstarrige standpunten. Het laat zien wat de waarde is van doorgraven tot de kern ook – of juist – in zakelijke geschillen. De vaardigheden bieden tevens een manier om aan de slag te gaan met emoties anders dan: “Ik zie dat u boos bent.”

De workshop zal worden gegeven door Jacques de Waart (advocaat-mediator te Amersfoort en voormalig voorzitter NVVMA). Voor meer informatie zie www.de-waart.nl of linkedIn.

Deelname aan de workshop tegen een geringe vergoeding (€150,00,- voor leden en €225,00 voor niet-leden) levert u 3 PE en 3 PO punten op.

Aansluitend wordt er van 17.00 – 18.00 uur natuurlijk weer een gezellige borrel gehouden.

Hier treft u het programma NVVMA workshop 31 maart 2015 aan. Door beantwoording van deze e-mail kunt u zich inschrijven voor de workshop en/of het aansluitende diner.

Schrijft u zich snel in, aangezien het aantal plaatsen beperkt is. Wij zien uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de NVVMA.