feedback gevraagd op de MfN-modelmediationovereenkomst, het MfN reglement en de MfN gedragsregels

Beste leden van de NVVMA,

De MfN regelgeving wordt deze zomer en dit najaar geëvalueerd. Uiteraard kunnen ook wij als vereniging onze op- en aanmerkingen meegeven, zodat de werkgroep die feedback kan betrekken bij haar werkzaamheden. Onze voorzitter, Caroline Kloppers, maakt deel uit van deze werkgroep.

Graag ontvangen wij jullie eventuele feedback op de MfN-modelmediationovereenkomst, het MfN reglement en de MfN gedragsregels: waar loop je tegenaan, wat zou anders kunnen, wat zou wellicht zelfs anders moeten, het is prima zo etc. Het zou prettig zijn wanneer je je eventuele opmerkingen voorziet van een motivatie.

De meest praktische weg om je input te leveren, en het meest praktische forum voor eventuele discussie over dit thema, is binnen de besloten LinkedIn groep van de NVVMA. Mocht je nog geen deel uitmaken van die groep, omdat je bijvoorbeeld nog niet wist dat deze bestond, dan nodigen we je graag uit je aan te melden bij de groepsbeheerder.

 Bij voorbaat dank voor ieders input. Tot op LinkedIn!

 Hartelijke groeten,

 Caroline Kloppers

Voorzitter NVVMA