Intervisiegroepen

Intervisie
Het plan is opgevat om een of meer intervisiegroepen op te zetten, indien daarvoor voldoende behoefte is. Per groep kunnen zes NVVMA-leden deelnemen, onder leiding van een ervaren intervisieleider. Per kalenderjaar worden drie bijeenkomsten van elk minimaal twee uur gehouden, zodat kan worden voldaan aan het minimale contingent intervisie-uren dat de MfN voorschrijft. Bij voldoende belangstelling zullen groepen worden geformeerd die samenkomen in Den Haag, Amsterdam, Utrecht en/of Arnhem. De beschikbare intervisieleiders zijn op dit moment: Jan Willem Loman, Nicole Sjoer, Caroline Kloppers. De kosten voor deelname zijn EUR 100,= (excl. BTW) per bijeenkomst.

U kunt uw  belangstelling kenbaar maken tot 1 maart 2019 per e-mail aan derhaag@source.law met vermelding welke van bovengenoemde locaties uw voorkeur heeft.

 

Workshop “English in Commercial Mediation”- 2 april 2019

Workshop – English in Commercial Mediation

Op 2 april 2019 organiseert de NVVMA in samenwerking met Branch Out de workshop English in Commercial Mediation. Een unieke training voor juristen/mediators die een goed niveau Engels hebben, die in hun mediationpraktijk regelmatig Engels spreken en schrijven, en die de behoefte hebben om hun niveau te verhogen.  Deze workshop combineert  technieken en vaardigheden op het gebied van commercial mediation met feedback op het gebruik van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

“Taal” is natuurlijk een uiterst belangrijk instrument in mediation; meer dan in het “gangbare” juridische verkeer hangt het succes van mediation af van het scheppen van een sfeer van wederzijds vertrouwen. Een goede taalbeheersing is noodzakelijk om potentieel emotionele situaties te herkennen (en, waar dienstig, te vermijden), om partijen inzicht te geven in elkaars standpunten, zorgen en wensen, en om te komen tot een oplossing van het conflict. In steeds meer mediations wordt de Engelse taal gebruikt. En hoewel Nederlanders over het algemeen behoorlijk goed Engels spreken, staan ze óók bekend om hun “directheid”, hun lack of empathy, of minder vriendelijk gezegd: hun “botheid” of “onbeleefdheid”.

In rollenspelen behandelt English in Commercial Mediation interventies in de Engelse taal, zoals active listening, summarising, open-ended questions, reframing, cross-cultural considerations, het belang van conditionals, etc.  klik hier voor meer voorbeelden. Ook zal er even worden stilgestaan bij de meest in het oog vallende valkuilen waar Nederlandse schrijvers van Engelstalige e-mailberichten en mediationverslagen vaak in vallen.

English in Commercial Mediation wordt verzorgd door Jacques Joubert, een accredited mediator met meer dan 20 jaar ervaring in mediation en arbitration in Zuid-Afrika. Het Engels wordt onder de loep genomen door Nicola Courtney (Branch Out) die al meer dan 15 jaar trainingen Legal English verzorgt voor internationale law firms. Op deze manier garandeert Branch Out een optimale mix van taal- en mediationtraining.

 

Datum/tijd          : dinsdag 2 april 2019, 09.30-17.00 uur

Locatie                 : De Rechtbank, Utrecht

PE                          : 8 punten (MfN/NOvA)

Kosten                  : € 425,- p.p. (excl. BTW, incl. lunch en trainingsmaterialen)

Website               : https://www.branch-out.eu/branch-out-legal/

Aanmelden          : p.peek@branch-out.eu

Meer informatie : Peter G. Peek / 06-20345409 / p.peek@branch-out.eu / https://www.branch-out.eu/branch-out-legal/

 

 

 

Workshop “Opstellingen in organisaties” 7 maart a.s.

Workshop –  Opstellingen in organisaties
Op 7 maart a.s. van 14:00 tot 17:00 uur zal Barbara Hoogenboom, een ervaren trainer/mediator en verbonden aan het bekende Bert Hellinger Instituut, voor de leden van de NVVMA en eventuele introducees een workshop verzorgen met als thema “opstellingen in organisaties in het kader van  mediation”.
De workshop zal plaatsvinden in Amsterdam (in het pand van het Bert Hellinger Instituut) aan de Kometensingel 175.
Deelname levert 3 PE en 3 PO punten op.
De kosten bedragen EUR 150,- ex btw voor leden en EUR 225,- voor niet-leden.
Aanmelden kan via secretariaat@nvvma.nl  Locatie: Kometensingel 175, 1033 BE Amsterdam.