Mediation in de (pre)insolventiepraktijk

Bij enkele rechtbanken draait een pilot mediation in de (pre)insolventiepraktijk. Het gaat nu om de rechtbanken Amsterdam, Rotterdam en Midden-Nederland. Op diverse andere rechtbanken wordt er gesproken over de mogelijkheden een dergelijke pilot te starten. Bestuursleden van de NVVMA hebben in dat verband contact met verschillende mediationbureaus om deze loot aan de mediationstam onder de aandacht te brengen en te houden. Uit deze afstemming volgt dat de rechtbanken grote voorkeur hebben voor mediators met ervaring in de insolventiepraktijk. Teneinde te inventariseren welke leden van de NVVMA de ambitie hebben in de (pre)insolventiepraktijk te mediaten en tevens aantoonbare ervaring hebben in de insolventiepraktijk, verzoekt het bestuur die leden een berichtje te sturen aan het bestuur (via: info@milestoneadvocaten.com), zodat wij in voorkomende gevallen voor informatieverschaffing aan de mediationbureaus kunnen zorgdragen.

Graag brengen we in dat verband ook onder uw aandacht de (site van) de Stichting Insolventie Mediation (SIM): een stichting die tot doel heeft geschiloplossing in (pre) insolventie situaties en bij insolventies door mediation te bevorderen. Op deze site staan tal van voorbeelden beschreven waar mediation zijn meerwaarde in de insolventiepraktijk heeft bewezen!