Workshop NVVMA save the date 7 februari 2017

Geachte leden,

Op dinsdagmiddag 7 februari 2017 van 14.00 – 17.00 uur zal er in Utrecht weer een workshop door de NVVMA worden georganiseerd. Deze keer betreft het de workshop “Mediation met moeilijke mensen, al dan niet met persoonlijkheidsstoornissen”.

De workshop zal worden gegeven door Rembrandt Zuijderhoudt, naast mediator onder andere ook jurist en psychiater.
Reserveer alvast deze middag in uw agenda! Meer informatie over de workshop en het programma volgt later.

Wij hopen u in ieder geval ook te treffen op het MfN-mediationcongres op 17 november a.s. op onze NVVMA stand en/of tijdens één van de door ons georganiseerde workshops.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de NVVMA

Reactie MfN op conceptwetsvoorstel Wet bevordering mediation

Op 28 september jongstleden heeft het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) een reactie ingediend op het wetsontwerp Wet bevordering mediation. De aanbiedingsbrief en bijlagen kunt u hieronder downloaden:

Wij danken ook onze leden voor de input die zij hebben geleverd. Mede dankzij hen is deze reactie tot stand gekomen.