feedback gevraagd op de MfN-modelmediationovereenkomst, het MfN reglement en de MfN gedragsregels

Beste leden van de NVVMA,

De MfN regelgeving wordt deze zomer en dit najaar geëvalueerd. Uiteraard kunnen ook wij als vereniging onze op- en aanmerkingen meegeven, zodat de werkgroep die feedback kan betrekken bij haar werkzaamheden. Onze voorzitter, Caroline Kloppers, maakt deel uit van deze werkgroep.

Graag ontvangen wij jullie eventuele feedback op de MfN-modelmediationovereenkomst, het MfN reglement en de MfN gedragsregels: waar loop je tegenaan, wat zou anders kunnen, wat zou wellicht zelfs anders moeten, het is prima zo etc. Het zou prettig zijn wanneer je je eventuele opmerkingen voorziet van een motivatie.

De meest praktische weg om je input te leveren, en het meest praktische forum voor eventuele discussie over dit thema, is binnen de besloten LinkedIn groep van de NVVMA. Mocht je nog geen deel uitmaken van die groep, omdat je bijvoorbeeld nog niet wist dat deze bestond, dan nodigen we je graag uit je aan te melden bij de groepsbeheerder.

 Bij voorbaat dank voor ieders input. Tot op LinkedIn!

 Hartelijke groeten,

 Caroline Kloppers

Voorzitter NVVMA

 

verslag 20 jarig bestaan NVVMA

Op 21 juni 2016 vierde de NVVMA haar 20 jarig bestaan in het Beauforthuis te Zeist.

Tijdens het symposium sprak Maurits Barendrecht (voormalig advocaat De Brauw en hoogleraar privaatrecht Universiteit Tilburg) over: “neutrale advocatuur en zakelijke mediation: wat is nodig voor een doorbraak?”

De bijdrage prikkelde de deelnemers in de zaal, zodat er een levendige discussie op gang kwam over onder meer de bestaande regelgeving, de rol van de advocaat en de mediator, de (on)mogelijkheden voor de Nederlandse Orde van Advocaten en de MfN en de mogelijke krachtenbundeling van betrokken verenigingen.

Na de pauze en een sprankelende quiz werd de discussie voortgezet met de panelleden Aai Schaberg (Algemene Raad NOvA), Maarten de Haas (voorzitter MfN), Corinne de Jong (Commissie mediation NOvA), Eva Schutte (ZAM) en de deelnemers van het sypmosium.

De dag werd afgesloten met een borrel en walking diner, waarbij er ruimte was om na te praten en elkaar te ontmoeten: Een cruciaal onderdeel van de bijeenkomsten van de NVVMA.

Hier vindt u enkele foto’s van de middag.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

De NVVMA dankt alle betrokkenen voor ieders komst en bijdrage aan dit mooie verjaardagsfeest! “