Business Collaboration

De Commissie Business Collaboration zoekt in het kader van een pilot samenwerking met enthousiaste advocaten die bereid zijn om volgens de methode van business collaboration cases in te brengen en te begeleiden. De bedoeling van de commissie is deze advocaten ‘collaborate light’ te trainen en aan de hand van door hen in te brengen (bijvoorbeeld oude en vastgelopen) cases aan de slag te gaan.

Het bestuur van de NVVMA brengt ook deze vorm van ADR graag onder de aandacht van haar leden en andere belangstellenden en verwijst belangstellenden naar onderstaande, meer uitgebreide, informatie van de Commissie.

Lees meer