Symposium Beïnvloeding, vrijdag 6 maart 2015 NIP-huis

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van het

Symposium Beïnvloeding Vrijdag 6 maart 2015 NIP-huis, Nieuwekade 1, Utrecht

Voor aanmelding klik hier

PROGRAMMA

9.30 uur                             Ontvangst, registratie met koffie/thee

10.00 uur – 10.10 uur        Welkom door dagvoorzitter Danny Pront, Voorzitter Bestuur Sectie Mediation NIP

10.10 uur – 11.00 uur        Impressies over invloedssferen rond mediation. Keynote lezing door Machteld Pel

11.00 uur – 11.50 uur        ‘Geheugenmythes’ in de rechtszaal. Keynote lezing door Henry Otgaar

11.50 uur – 12.00 uur        Pauze – koffie/ thee, snack

12.00 uur – 13.15 uur        Kraak de culturele code bij conflicten.

Workshop door Ali al Hadaui

 

13.15 uur – 14.15 uur        Lunch

14.15 uur – 15.30 uur        Hoe de bril van hechting onze kijk en keuzes beïnvloedt en kleurt Workshop door Rika Ponnet

15.30 uur – 15.55 uur        Pauze – koffie/ thee, snacks

15.55 uur – 16.45 uur        Macht en manipulatie    Keynote lezing door Joep Schrijvers

16.45 uur – 16.55 uur        Afronding door dagvoorzitter

Gelegenheid tot vragen stellen

16.55 uur – 17.05 uur         Afsluiten en dank door Danny Pront

17.05 uur – 18.00 uur         Borrel, hapjes, drankjes en gelegenheid tot ontmoetingen

Lees meer informatie over de lezingen en workshops

 

Klik hier voor de website en inschrijving

 

 

 

 

 

 

 

 

Accreditatie: Wordt aangevraagd voor Psycholoog Mediator NIP, VMSN, vFAS, MfN

Mondelinge behandeling amendementen wetsvoorstellen mediation Van der Steur

Beste leden van de NVVMA,

Op 24 december jl. heeft Schouw van D66 een aantal amendementen ingediend op de wetsvoorstellen mediation van Van der Steur. Op 8 januari jl heeft Van Nispen (SP) een aantal amendementen ingediend. Ik verwijs naar http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen.

Op 14 januari a.s. zal, zoals het er nu naar uitziet, een mondelinge behandeling plaats hebben.

Binnen MfN verband spreken we op dit moment over de amendementen en een reactie daarop. Inzet is om, met erkenning van ieders eigenheid, een gedeelde stem te laten horen. Uw input daarbij is van harte welkom!