NVVMA oproep aan de leden voor bemensing bestuur/raad van toezicht

Beste leden, 
 
Zoals op de ALV van 5 november jl. besproken is de bemensing van de besturen resp raad van toezicht van de drie stichtingen in de Federatie op dit moment onderwerp op de agenda van het federatief overleg.
 
Het bestuur van de Stichting Federatie Mediators Verenigingen wordt gevormd door de voorzitters van de verschillende verenigingen. Deze voorzitters hebben, uit praktische overwegingen,  gekozen voor een interim voorzitter voor de duur van één jaar en dat jaar te gebruiken om met elkaar te komen tot een profielschets van de beoogd voorzitter alsmdede een procedure tot verkiezing/benoeming van die voorzitter.
 
Er zijn de navolgende vacatures:
– Bestuursleden voor de Stichting Kwaliteit Mediators;
– Leden voor de Raad van Toezicht van de Stichting Dienstverlening Mediation.
 
Als NVVMA dragen we ook in dit kader graag ons steentje bij door kandidaten voor te stellen die door/via onze leden voorgedragen en gewaardeerd worden. Graag ontvangen we dan ook  uw suggesties, bij voorkeur binnen een week na heden, via het mailadres info@milestoneadvocaten.com. Het navolgende moge u enig kader bieden bij het vormen van gedachten.
 
Het bestuur van de Stichting Kwaliteit Mediators bestaat uit vijf personen ( incl. de voorzitter) en wordt bij oprichtingsactie voor de eerste maal benoemd.

Het bestuur van de kwaliteitsstichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van het kwaliteitsstelsel. Het federatiebestuur bepaald het kwaliteitsbeleid en de kaders. Natuurlijk zal het bestuur van SKM beleidsvoorstellen kunnen doen voor het kwaliteitsstelsel.

Inhoudelijk gaat het om uitvoering van het registerbeheer (in en uitschrijving), PE stelsel volgens reglement PE, de erkenning en accreditatie (volgens protocol)  van opleidingen PE en basisopleidingen, uitvoering van het review systeem. Het lijkt daarom dienstig bestuurders te benoemen die op die terreinen thuis zijn.

De volgende competenties kunnen dienen voor de selectie van kandidaten:

– goede bekendheid met mediation, bij voorkeur ook met de inhoudelijke kant van mediation en met de kwaliteitsbevordering en borging van mediation
– bestuurlijke vaardigheden en ervaring
– integriteit, onafhankelijkheid en analytisch vermogen 
– universitair/hbo werk en denkniveau

De leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Dienstverlening Mediation
De Raad van Toezicht kent drie leden, waaronder de voorzitter. Het gaat om max. vier vergaderingen per jaar.
De Raad heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de dienstenstichting. Daartoe houdt de raad toezicht op:
• de maatschappelijke effecten of het maatschappelijke resultaat van de stichting of vereniging
• de realisatie van het doel van de dienstenstichting
• de daartoe gestelde doelen van beleid en strategie
• het beleid en beheer van het bestuur met de bijbehorende resultaten en prestaties en risico’s
• het naleven van wet- en regelgeving
• het voldoen aan de eisen van de financiële verslaggeving
• de interne controle en risicobeheersing
• de te leveren kwaliteit en kwantiteit van producten en diensten
• de doelmatigheid en efficiency
• de integriteit

Gezien de taakstelling zou de samenstelling van de raad in ieder geval vragen om een financieel deskundig lid en een lid met kennis van organisatievraagstukken en gevoel voor de commerciële aspecten.