Verslag ALV

In de prachtig gerestaureerde en smaakvol ingerichte voormalige Verkadefabriek te Den Bosch vond op vrijdagmiddag 21 juni jl. het middagprogramma plaats van de NVVMA.

Via een skypeverbinding (de techniek staat voor niets!) kregen de toehoorders een kort verslag van Manon Schonewille over de resultaten tot nu toe van het onderzoek “ The variageted landscape of mediation regulation”. Er werd een kort overzicht en een vergelijking gegeven van de mediationregelingen wereldwijd en de implementatie van de mediationrichtlijn in de EU. Het blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de landen, internationaal, maar ook binnen Europa. Het eindresultaat, een totaaloverzicht (grid) van de “ common core”  in alle landen alsmede de “ best practices”, kunnen wij volgens Manon Schonewille tegemoet zien in een boekvorm aan het einde van dit jaar.

Vervolgens werd de huidige stand van zaken met betrekking tot de nieuwe wetsvoorstellen mediation door Fred Schonewille toegelicht.  De aanleiding tot en de uitgangspunten van de nieuwe regelgeving werden uitvoerig  behandeld. Na deze toelichting  gaf de oud-voorzitter van de NVVMA, John Bosnak, een samenvatting  van de verschillende reacties vanuit de kersverse (20 juni jl. geformaliseerde) federatie van mediatorsverenigingen en de commissie wetgeving NMI op de nieuwe wetsvoorstellen.  Samengevat wordt  vanuit de beroepsgroep van de mediators het initiatief toegejuicht. Echter, in de uitwerking in de wetgeving wordt volgens de beroepsgroep “ niet voldoende erkenning getoond van hetgeen in NL tot op heden al is bereikt”, aldus de heer Bosnak. Na enkele kritische vragen vanuit de zaal over onder andere artikel 21 lid 2 (Wet registermediator),  spreekt de zaal de hoop uit dat de heer Schonewille de kritische geluiden uit de beroepsgroep mediators serieus wil meenemen in de finalisering.  Fred Schonewille kon toezeggen dat de inbreng vanuit de beroepsgroep inderdaad wordt meegenomen.

Na de inspannende plenaire discussie was het tijd voor informeel bijpraten en verder discussieren onder het genot van een overheerlijke Bosche bol.

Tot slot vond er de bijzondere theatervoorstelling “ Trekhaak gezocht” plaats. Theatermaker Tjerk Ridder vertelde en zong over zijn bijzondere reis van Utrecht naar Istanbul met een caravan, maar zonder auto. Al liftend op zoek naar automobilisten die zijn caravan wilden aanhaken om hem een stuk op weg te helpen, kwam hij de meest uiteenlopende en bijzondere mensen en situaties tegen.  Aan het eind van dit inspirende theaterstuk werd stil gestaan bij het vertrek van de voorzitter van onze vereniging Jacques de Waart en de komst van onze nieuwe voorzitter Caroline Kloppers.

Uiteraard was er daarna voldoende gelegenheid voor alle genodigden om onder het genot van een hapje en een drankje verder met elkaar na te praten.  Bij vertrek kregen alle aanwezigen als aandenken aan deze middag de nieuwe tweede druk van het “ Zakboek voor de Mediator” mee.

Al met al een zeer boeiende en geslaagde middag!

Wij roepen alle leden hierbij op om dinsdagmiddag 5 november a.s. alvast vrij te houden in de agenda voor het gratis bijwonen van de volgende informatieve middag van de NVVMA,  waarmee natuurlijk ook weer de nodige PE punten kunnen worden verdiend.  De locatie en het programma zullen nog nader bekend worden gemaakt.